Tách dầu máy nén khí Atlas Copco GA 45

Tách dầu máy nén khí Atlas Copco GA 45

- Kích thước: Đường kính vành: 300 mm, Đường kính thân: 167 mm, Đường kính trong: 230 mm

0 đ

Tách dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

Tách dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

- Kích thước: Đường kính trong: 75 mm, Đường kính ngoài: 115mm, Chiều cao: 445 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

- Kích thước: Đường kính thân: 108 mm, Đường kính gioăng trong: 62 mm, Đường kính gioăng ngoài: 68 mm, Chiều cao: 170 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Yee 15kw

Lọc dầu máy nén khí Yee 15kw

Kích thước: Đường kính ngoài: 93 mm (3,66 inch), Chiều cao: 200 mm (7,87 inch), Đường kính gioăng ngoài OD: 71 mm (2,80 inch), Đường kính gioăng trong ID: 61 mm (2,40 inch)

Price: Contact

Tách dầu máy nén khí Kobelco SG 370A-5 22kw

Tách dầu máy nén khí Kobelco SG 370A-5...

- Kích thước: Đường kính vành : 135mm, Đường kính thân : 91mm, Chiều cao H: 310mm

Price: Contact

Tách dầu máy nén khí Kyungwon 22kW

Tách dầu máy nén khí Kyungwon 22kW

- Kích thước: Đường kính vành : 200mm, Đường kính ngoài: 170mm, Đường kính trong : 110mm, Chiều cao H: 190mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS - 50A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS - 50A

- Kích thước: Đường kính thân (A): 93 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm, Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

0 đ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3GS-50A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3GS-50A

- Kích thước: Đường kính ngoài: 165mm, Đường kính trong: 91mm, Chiều cao: 347mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

- Kích thước: Đường kính thân (A): 93 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm, Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

Price: Contact

Lọc gió  máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

- Kích thước: Đường kính ngoài: 129mm, Đường kính trong: 81mm, Chiều cao: 304mm

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-100A

- Kích thước:
Đường kính ngoài: 
Đường kính trong: 
Chiều cao: 

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-100A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-100A

- Kích thước: Đường kính ngoài: 207.6 mm, Đường kính trong: 105.9 mm, Chiều cao: 409.5 mm

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Micos 160

Lọc gió máy nén khí Micos 160

- Kích thước:
Đường kính ngoài (A): 251mm
Đường kính trong (B): 170mm
Chiều cao (H): 480mm

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Micos 55

Lọc gió máy nén khí Micos 55

Kích thước: Đường kính ngoài (A): 194mm, Đường kính trong (B): 114mm, Chiều cao (H): 401mm

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Micos 37

Lọc gió máy nén khí Micos 37

- Kích thước: Đường kính thân (A): 159mm, Đường kính trong (B): 94mm, Chiều cao (H): 375 mm

Price: Contact

Lọc gió máy nén khí Micos 22

Lọc gió máy nén khí Micos 22

Kích thước: 
- Đường kính ngoài : 50,8mm  (2.00 inch)
- Đường kính thân: tối đa 165mm (6.50 inch)
- Chiều cao: 101.6 mm (4.00 inch)

Price: Contact

Lọc gió Mann C1250

Lọc gió Mann C1250

Lọc gió Mann C1250  là lọc gió có tính ổn định cơ học cao đặc biệt. Bằng cách lọc khí nạp một cách hiệu quả và đáng tin cậy Ngoài ra lọc mann filter giảm tiếng ồn, kiểm soát nhiệt độ cực tốt, chúng có nhiều chức năng quan trọng như lọc bụi, phấn hoa, cát, bồ hóng và thậm chí giọt nước ra khỏi không khí. Sao cho không khí sạch được đưa vào buồng đốt giúp cho máy nén khí của bạn hoạt động tốt hơn
Kích thước : A 118 mm,B 67 mm,C 67 mm, H 134 mm.

Price: Contact

Van xả nước tự động JORC

Van xả nước tự động JORC

Van xả nước tự động JORC

Price: Contact

Bộ xả nước tự động SAD402

Bộ xả nước tự động SAD402

Bộ xả nước tự động SAD402

Price: Contact

Bộ xả nước GSA HAD-20

Bộ xả nước GSA HAD-20

Bộ xả nước GSA HAD-20

Price: Contact

Bộ xả nước HAD-100

Bộ xả nước HAD-100

Bộ xả nước HAD-100

Price: Contact