Lọc gió  máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

Đường kính ngoài: 129mm, Đường kính trong: 81mm, Chiều cao: 304mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Hanshin RCH 10

Tách dầu máy nén khí Hanshin RCH 10

Đường kính ngoài OD : 93mm, Đường kính lỗ ID : M24 x 1.5, Đường kính roăng trong : 62mm, Đường kính roăng ngoài: 71mm, Chiều cao H: 212mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Hanhsin GRH2-200A

Lọc gió máy nén khí Hanhsin GRH2-200A

Đường kính ngoài: 332.4 mm (13.09 inch), Đường kính trong: 172.3 mm (6.78 inch), Chiều cao: 375 mm (14.76 inch)

 So sánh

0 đ

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Đường kính ngoài OD : 220mm, Đường kính trong ID : 160mm, Chiều cao H: 460mm, Đường kính vành V: 290mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Đường kính ngoài: 207.6 mm Đường kính trong: 105.9 mm Chiều cao: 409.5 mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-150A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-150A

lọc gió máy nén khí Hanshin GRH2-150A: Lọc gió Hashin 443910

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-100A

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-100A

Đường kính ngoài OD : 220mm, Đường kính trong ID : 160mm, Chiều cao H: 460mm, Đường kính vành V: 290mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-100A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-100A

- Kích thước:Đường kính ngoài: 207.6 mm Đường kính trong: 105.9 mm Chiều cao: 409.5 mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-50A

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-50A

 Đường kính vành: 200mm Đường kính thân: 148 - 155mm  So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-50A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-50A

Đường kính ngoài: 165mm, Đường kính trong: 91mm, Chiều cao: 347mm

 So sánh

0 đ

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Đường kính thân (A): 93 mm,Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm,Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm,Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Tách dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Đường kính vành: 200mm, Đường kính thân: 150mm, Chiều cao: 300mm

 So sánh

0 đ

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Lọc gió máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Đường kính ngoài: 129mm,Đường kính trong: 81mm,Chiều cao: 304mm

 So sánh

0 đ

Tách dầu máy nén khí Micos 160

Tách dầu máy nén khí Micos 160

Đường kính thân: 295 mm, Đường kính vành: 350 mm, Chiều cao: 500 mm

 So sánh

0 đ

Tách dầu máy nén khí Micos 55

Tách dầu máy nén khí Micos 55

Đường kính thân: 275mm , Đường kính vành: 328mm, Chiều cao: 400 mm

 So sánh

0 đ

Lọc dầu máy nén khí Micos 55

Lọc dầu máy nén khí Micos 55

Đường kính thân (A): 136 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 100 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 111 mm, Chiều cao (H): 302 mm, Ren  (G): 1 1/2 – 16 UN

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Micos 160

Lọc gió máy nén khí Micos 160

Đường kính ngoài (A): 251mm, Đường kính trong (B): 170mm, Chiều cao (H): 480mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc gió máy nén khí Micos 55

Lọc gió máy nén khí Micos 55

Đường kính ngoài (A): 194mm, Đường kính trong (B): 114mm, Chiều cao (H): 401mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Micos 225

Tách dầu máy nén khí Micos 225

Đường kính thân: 295mm, Đường kính vành: 328 mm, Chiều cao: 400mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Micos 150

Tách dầu máy nén khí Micos 150

 Đường kính thân: 295 mm, Đường kính vành: 350 mm, Chiều cao: 500 mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Micos 110

Tách dầu máy nén khí Micos 110

Đường kính thân: 300mm, Đường kính vành: 350 mm, Chiều cao: 400mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Micos 37

Tách dầu máy nén khí Micos 37

Đường kính thân 170, Đường kính vành 200, Chiều cao: 230

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Tách dầu máy nén khí Micos 22

Tách dầu máy nén khí Micos 22

Đường kính thân: 135 mm, Đường kính vành: 165 mm, Chiều cao: 230 mm

 So sánh

Giá bán: Liên hệ

Lọc dầu máy nén khí Micos 37

Lọc dầu máy nén khí Micos 37

A : 93 mm, B : 62 mm, C : 71 mm, G :1-12 UNF, H : 210 mm, UGV 1 50, RSV 2 1

 So sánh

Giá bán: Liên hệ