Thước thăm dầu máy nén khí

Thước thăm dầu máy nén khí

Thước thăm dầu cho máy nén khí được gắn vào bồn chứa dầu giúp người sử dụng biết được lượng dầu trong bồn còn hay hết

 So sánh

Giá bán: Liên hệ