Khớp nối mềm máy nén khí -Compressor Coupling

Khớp nối mềm máy nén khí -Compressor...

Khớp nối (Coupling) là chi tiết trung gian dùng kết nối các trục khác nhau chúng sử dụng trong hệ thống ống giúp nối các ống dẫn lại với nhau và phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

 So sánh

Giá bán: Liên hệ