Kỹ thuật

Phương pháp xác định điểm chớp cháy của dầu máy nén khí

Phương pháp xác định điểm chớp cháy của dầu máy nén khí

NĐCC là nhiệt độ thấp nhất mà tại áp suất khí quyển (101, 3 KPa), mẫu dầu nhớt được nung nóng đến bốc hơi và bắt lửa. Mẫu sẽ chớp cháy khi có ngọn lửa và lan truyền tức thì ra khắp bề mặt của mẫu dầu.
Bảo dưỡng hệ thống khí nén

Bảo dưỡng hệ thống khí nén

Các vấn đề về bảo trì hệ thống khí nén thường được nêu cụ thể trong tài liệu của hệ thống, được nhà sản xuất cung cấp. Sau đây giới thiệu một số quy tắc và chế độ bảo trì theo quy định chung
Hướng dẫn tìm nguyên nhân gây lỗi máy nén khí - Phần 2

Hướng dẫn tìm nguyên nhân gây lỗi máy nén khí - Phần 2

Hướng dẫn tìm nguyên nhân gây lỗi máy nén khí. Tại sao dầu máy nén khí chảy ra từ lọc khí phía trên của đầu nén máy nén khí?, nguyên nhân nào làm cho máy nén khí xảy ra sự tắt bật giữa tải và không tải? các nguyên nhân nào làm cho động cơ máy nén khí bị quá tải ?
Cách khắc phục sự cố máy và sửa chữa máy nén khí Kobelco

Cách khắc phục sự cố máy và sửa chữa máy nén khí Kobelco

`Nếu có những cảnh báo hoặc dừng khẩn cấp, khởi động lại máy nén sau khi hiệu chỉnh lại máy theo phương pháp sau. Màn hình điều khiển ITCS lưu được 4 lần lỗi gần nhất. Nếu có bất kì lỗi gì liên quan đến máy nén khí, máy sấy khí hãy liên hệ ngay đến Minh Phú thông qua hotline: 0919 23 28 26 để được đội ngũ nhân viên tư vấn kịp thời nhất.

Giao diện máy nén khí Kaeser Sigma Control (trang 141)

Thứ hai - 28/10/2019 22:06

Hiển thị và cài đặt giao diện máy nén khí Kaeser Sigma Control (danh mục giao diện)

giao dien may nen khi kaeser sigma control
Giao diện màn hình máy nén khí Kaeser

ø    Nhấn và giữ phím mũi tên hướng lên cho đến khi xuất hiện “communication” ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.  
ø    Nhấn phím (J).

Giao diện màn hình máy nén khí Kaeser sau được liệt kê:  RS232:

Trang bị giao diện để lập trình thiết bọ, 1 mô đen, 1 máy in.RS485:
Cho phép máy nén được giải trình tự (máy trạm-máy phụ)
L2DP bus (Profibus):
Trang bị giao diện cho hệ thống kiểm soát máy trạm ( kiểm soát trung tâm, PC, PLC)
Tất cả các thông số đã nhập được lưu trữ vĩnh viễn trong EEFORM thậm chí khi nguồn điện bị hỏng. Có thể có những hiển thị sau:

giao dien 1

1. ​​​​​​Giao diện RS 232 màn hình máy nén khí Kaeser

RS 232 là một chuỗi giao diện đòi hỏi 1 số chức năng.
Một vài ví dụ đang lập trình của màn hình điều khiển, giao diện cho máy in hoặc mô-den.
ø    Nhấn phím (J) khi đó  RS 232  nằm ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị, tùy chọn RS 232 mở.
- Chức năng
Chức năng có thể được phân bổ cho RS 232 trong tùy chọn Menu này hoặc chứng năng được phân bổ bị loại bỏ.
ø    Nhấn phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi chức năng  [in, mô đen, đơn vị lập trình (AS511)] xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phím (J).
Con trỏ xuất hiện bên dưới chưc năng hiện tại.  
ø    Nhấn và giữ mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi chức năng  đối với giao diện này được cài đặt.
ø    Xác nhận bằng phím (J).

Tốc độ bít 

ø    Nhấn và giữ phím mũi tên hướng xuống cho đến khi xuất hiện “bitrate ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.  
ø    Nhấn phím (J).
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên cho đến khi tốc độ bít theo yêu cầu xuất hiện ở dòng thứ 3 cảu màn hình hiển thị.
ø    Xác nhận bằng phím (J).

Định dạng

ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi xuất hiện “format” ở dòng thứ 3 cảu màn hình hiển thị. Khung kí tự hiện tạ được hiển thị ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phím (J).
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi dạng theo yêu cầu được cài đặt.  
ø    Xác nhận bằng phím (J).

2. Giao diện RS 485 máy nén khí Kaeser

Giao diện RS 485 được sử dụng đối với chức năng máy trạm-máy phụ. Cài đặt tốc độ bít và định dạng phải giống cả máy chủ và máy phụ.

Chức năng.

Mô tả chức năng của chức năng này được nêu ra ở chương 4.  
ø    Nhấn và giữ phím lên, xuống cho đến khi  xuất hiện  “master or slave or n.a.”, như yêu cầu  xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phim (J).
ø    Chọn chức năng theo yêu cầu bằng phím mũi tên hướng lên , xuống bằng phím mũi tên hướng lên, xuống và xác nhận bằng phím (J)

Tốc độ Bít

ø    Nhấn và giữ phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi tốc độ bit được cài đặt trước được hiển thị.

Định dạng.

ø    Nhấn và giữ phím lên, cuống cho đến khi  xuất hiện “format” ở dòng thứu 3 cảu màn hình hiển thị. Khung kí tự hiện tại được hiển thị trên màn hình.
ø    Nhấn phím  (J).
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi định dạng đạt theo yêu cầu xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.
ø    Xác nhận bằng phím (J).

Phím điều khiển từ xa

Nếu máy nén được kiểm soát bằng màn hình chính thống qua gioa diện RS 485, màn hình điều khiển phải được đặt sang “Y”. 
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi  “remote key” xuất hiện trong dòng thứ 3 cảu màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phím (J).
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi phím điều khiển từ xa cho đến khi phím điều khiển từ xa được đặt theo yes hoặc no theo yêu cầu.
ø    Xác nhận bằng phím (J).

3. ​​​​​L2DP bus (Profibus) máy nén khí Kaeser

ø    Tiếp tục nhấn phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi “L2DP bus” xuất hiện dòng thứ 3 của màn hình hiển thị và sau đó xác nhận bằng phím (J).

Chức năng.

Tùy chọn này cho biết liệu Profibus có kích hoạt hay không.
ø    Nhấn phím (J) khi đó khi mục đầu tiên xuất hiện trong dòng thứ 3 trên màn hình.
ø    Chọn “not active (n.a.)” or “send” or “ gửi và nhận  bằng phím tăng, giảm và sau đó xác nhận bằng phím (J).

Số phụ.

Nếu máy nén được kết nối với hệ thống profibus, sự phân bố rõ ràng của máy trạm phải rõ ràng. Phân bổ này được thực hiện với số phụ.
ø    Nhấn phím mũi tên lên, xuống cho đến khi  “slave no.: ...” xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị  và sau đó nhấn phím (J).
ø    Cài đặt số phụ thích hợp (2...126) bằng phím mũi tên hướng lên, xuống và xác nhận bằng phím (J).

Gíam sát phần cứng

Chức năng giám sát phần cứng được hiển thị trong menu này.  
Giam sát được xóa bằng màn hình sau khi bật nguồn.

Gíam sát phần mềm.

Giasm sát phần mềm được kích hoạt trong menu này.
Timeout:  Máy trạm-máy phụ phải được phản hồi tới Sigma Control trong giai đoạn này báo động xuất hiện.
ø    Nhấn phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi xuất hiện “active (act.:) y/n” ở dòng thứ 2 cảu màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phím (J).
ø    Nhấn và giữ phím tăng, giảm cho đến khi cài đặt kích hoạt yes or no.
ø    Xác nhận phím (J).

Phím điều khiển từ xa.

Nếu máy nén được kiểm soát bởi màn hình chính thông qua L2DP thì phím điều khiển từ xa phải được đặt thành “Y”
ø    Nhấn và giữ mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi xuất hiện “remote key” ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị.
ø    Nhấn phím (J).
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi phím điêu khiển từ xa được đặt   “yes” hoặc “no”, như yêu cầu.
ø    Xác nhận phím (J).

4. ​​​​​​SMS máy nén khí Kaeser

ø    Nhấn phím mũi tên hướng lên, xuống cho đến khi  “SMS”  xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị và sau đó nhấn phím (J) .
Việc cài đặt đường truyền 1 tin nhắn xác định tói phòng dịch vụ được làm trong menu này.  
ø    Nhấn phím mũi tên hướng giảm xuống cho đến khi xuất hiện ở dòng thứ 3 của màn hình hiển thị ”active (act.:)”.
ø    Nhấn phím (J) và thay “n” thành “y” bằng phím mũi tên hướng lên.
ø    Xác nhận bằng phím (J).
ø    Tùy chọn menu có thể đượctruy cập bằng phím mũi tên hướng xuống
Mô-den

Số điện thoại của mô-den online được nhập và việc khởi tạo cần thiết được thực hiện trong tùy chọn này.
- Vị trí

The responsible Kaeser subsidiary is shown. The customer’s name, telephone number and the language in which the SMS is to be sent can be entered in this option/ Các chi nhánh của Kaeser sẽ có trách nhiệm được
-
Kênh 1
Số điện thoại của trung tâm dịch vụ, số lần gọi lại tự động, thời gian tạm dừng giữa 2 cuộc gọi được nhập trong tùy chọn Menu này .
Số điện thoại phòng chăm sóc khách hàng và loại giao thức truyền thông được gửi  bằng tin nhắn hiển thị.
-Kênh  2
Kênh  2 được setup giống như kênh 1.

5. ​​​​​​Lưu cài đặt máy nén khí Kaeser

Tất cả các thông tin được lưu trong EEPROM, không an toàn về điện. Dữ liệu được  lưu lại ngay cả khi pin đệm xả hoàn toàn.
Nếu quy trình được kích hoạt chiếm khoảng 30 giây để quay lại từ “y” sang “n”.
Lưu ý: Không nên thay đổi màn hình khi lưu dữ liệu. Mất điện khi lưu có thể dẫn đến mất dữ liệu.
ø    Nhấn và giữ phím mũi tên lên, xuống cho đến khi data EEPROM” xuất hiện ở dòng thứ 3 cảu màn hình. Nhấn và giữ phím (J).
ø    Thay đổi cách nhập từ “n” sang “y”  bằng phím mũi tên lên, xuống.
ø    Xác nhận phím (J).
ø    Khi hiển thị quay về  “n” thoát menu nhỏ bằng phím “esc”. 
Gaio diện máy nén khí Kaeser Sigma Control, Bảng điều khiển máy nén khí Kaeser Sigma Control, Dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa máy nén khí Kaeser Sigma Control
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://maynenkhitrucvit.com.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết